College of Sciences & Health

ariel_view

News

Why study Science at Dublin Institute of Technology

Fáilte romhat chuig suíomh gréasáin Choláiste na nEolaíochtaí agus na Sláinte. Tá clú agus cáil sheanbhunaithe ar Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath as taithí foghlama den chéad scoth a sholáthar do mhic léinn atá ar a mbealach le gairmeacha a bhaint amach sna heolaíochtaí, i gcúrsaí sláinte, ríomhaireachta agus matamaitice. Soláthraíonn cúrsaí eolaíochta ITBÁC i Sráid Chaoimhín agus i Sráid Chathail Brugha deiseanna do mhic léinn taithí phroifisiúnta ábhartha a bhaint amach agus deiseanna dóibh na scileanna praiticiúla riachtanacha a bhfuil gá leo dá ngairmeacha a fhorbairt.