This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Oifig an Uachtaráin

An tOllamh Brian Norton, Uachtarán ITBÁC

Professor Brian Norton 167x250Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath,
Gráinseach Ghormáin,
Baile Átha Cliath 7

Teileafón: +353-1-402 7135/7134
R.phost: president@dit.ie

 

 

 

 

 

Oonagh Birchall      Ina Cúntóir ag an Uachtarán                         

Oonagh.birchall@dit.ie

01 402 7134

Anne Haran Ina Cúntóir ag an Uachtarán anne.haran@dit.ie
01 402 7135

 

Iniúchóir Inmheánach

   
Mary Fleet                  Ceann na hIniúchóireachta Inmheánaí                                   

mary.fleet@dit.ie

01 402 7536

Cleo Tobin     Iniúchóir Inmheánach Cúnta                          

cleo.tobin@dit.ie

01 402 3492

Harry Huston     Iniúchóir Inmheánach Cúnta                          

harry.huston@dit.ie

01 402 3384

 

Gnóthaí Poiblí

   
Melda Slattery                        Ceann na nGnóthaí Poiblí

melda.slattery@dit.ie
01 402 7138

Claire Connell Cumarsáid

Claire.Connell@dit.ie
01 402 7130

David Kirk                               Ceannasaí Comhpháirtíochtaí Corparáideacha                  

david.kirk@dit.ie

01 402 7039

Emer O’Kelly                          Cumarsáid TU4Dublin                   

emer.okelly@tu4dublin.ie

01 402 4236

Lynda Young                          Oifigeach Cumarsáid Margaíochta                  

lynda.young@dit.ie

01 402 4157

Deirdre Scully                          Oifigeach Cumarsáid Margaíochta                  

deirdre.scully@dit.ie

01 402 7131

Lisa Saputo Oifigeach Caidrimh Phoiblí

lisa.saputo@dit.ie 

01 402 4172

Jill O’Callaghan                    Oifigeach Dearaidh/ Féiniúlacht Físe                    

jill.ocallaghan@dit.ie

01 402 7133

Tony Farrelly Oifigeach Gréasáin

tony.farrelly@dit.ie

01 0402 7629

Sarah Doyle Oifigeach Tacaíochta Gréasáin

sarah.doyle@dit.ie
01 402 4277

Siobhán Nic Gaoithin          Oifigeach na Gaeilge                                

gaeilge@dit.ie

01 402 7043

Gráinne Ní Bhreithiún        Oifigeach na Gaeilge                                  

gaeilge@dit.ie

01 402 7043

 

Seirbhísí Forbartha Straitéiseacha

   
Margaret Whelan                 Ceann na Pleanála Straitéisí, Forbartha & Caidreamh Corparáide

margaret.whelan@dit.ie

01 402 7011

Robert Murphy                      Comhordaitheoir Riosca & Pleanála                   

Robert.murphy@dit.ie

01 402 7110

Ayesha O’Reilly                   

Oifigeach Tuairiscithe Sonraí                                ayesha.oreilly@dit.ie
01-4023176

Mark Russell                         

Anailísí Taighde Institiúideach                

mark.russell@dit.ie

01 402 4229       

Andy Maguire                        Comhordaitheoir Inbhuanaitheachta                       

andy.maguire@dit.ie

01 402 4151                   

 

Oifig Bainistíochta an Chláir

   
Andrew Kelso                 Ceann na Oifig Bainistíochta an Chláir

Andrew.kelso@dit.ie

01 402 4271