This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Treoir maidir leis an Eolaire Fóin / Ríomhphoist Foirne a úsáid

Is uimhreacha folínte inmheánacha iad na huimhreacha ceithre digit atá liostaithe san eolaire.

  • Is uimhreacha seachtracha iad aon uimhir seacht ndigit atá liostaithe agus níl aon ghá leis an reámhuimhir 402.
  • Chun glaoch ar fholíne go díreach ó laistigh de Bhaile Átha Cliath, diailigh 402 agus an uimhir folíne. Dóibh siúd atá ag glaoch orainn as tír eile, +353 réamhuimhir na hÉireann, 1 an cód do cheantar Bhaile Átha Cliath agus 402 an réamhuimhir.
  • Is mar seo a leanas atá an fhormáid ghinearálta ar sheoltaí ríomhphoist fhoireann ITBÁC: céadainm.sloinne@dit.ie.
  • Tá seoltaí ríomhphoist mac léinn (nuair is féidir - nóta: is liosta don fhoireann é seo) sa bhfoirm céadainm.sloinne@student.dit.ie