Tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (ITBÁC) ag glacadh le hiarratais anois do chláir ‘Springboard’

Springboard

31.07.13: Tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (ITBÁC) ag glacadh le hiarratais anois do chláir ‘Springboard’. Seo cláir pháirtaimseartha atá ar fáil saor in aisce do dhaoine atá ag lorg jabanna agus cuirfear tús leis na cláir i mí Meán Fómhair.

Is í ITBAC atá ag cur ar fáil an líon is mó cláir ‘Springboard’ thar aon Choláiste eile sa tír páirteach sa scéim agus tá 16 clár ar fáil ag leibhéil theastas, chéime agus iarchéime ón Institiúid.

Tá éilimh ó fhostóirí do na cáilíochtaí atá ar fáil ó chláir ‘Springboard’ na hInstitiúide. Tá réimse leathan clár ar fáil i mbliana lena n-áirítear: Táirgí Bia a Fhorbairt; Matamaitic Airgeadais agus Anailísíocht; Athfheistiú Fuinnimh; Forbairt Cluichí Ríomhaireachta; Scileanna Búistéireachta agus Nuálaíocht Feistí Leighis.

Tá cláir ‘Springboard’ saor in aisce go hiomlán d’iarratasóirí incháilithe agus de dheasca na scéime, tá na mílte daoine ar fud na tire tar éis dul i mbun fostaíochta.

Deir Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, an tOllamh Brian Norton

“Nuair a bhaineann muid breis scileanna amach, cuireann muid leis na cáilíochtaí agus leis an taithí atá againn agus tugann seo deis dúinn go léir gairm a athrú ná sin dul chun cinn a dhéanamh inar ngairm reatha.  Ba mhaith liom spreagadh a thabhairt do dhaoine atá incháilithe, teagmháil a dhéanamh linn agus tá muid réidh le glacadh le hiarratais ar na cláir Springboard atá ar fáil againn anseo in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.”

Chun a thuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a dhéanamh ar chlár ‘Springboard’, téigh chuig www.dit.ie/‌ ná cuir glaoch ar Oifig Iontrála ITBÁC ag 01 4023445.

Back to Top

 
 • Mic Léinn Ionchais
 • Mic Léinn Idirnáisiúnta
 • Mic Léinn Nua
 • Mic Léinn Reatha
 • Baill Foirne
 • Alumni
 • Gnó & Fiontraithe
 • Bronntóir
 • Na Meáin

 • Bí i dteagmháil le hITBÁC

  Baile/Teagmháil /Léarscáil Láithreáin /A-Z /Cabhair /Ráiteas Fianáin & Príobháideachais/

  Member of the European University Association
  © 1998, Dublin Institute of Technology

  -->