This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

RANGANNA GAEILGE agus GRÚPAÍ COMHRÁITE GAEILGE

Posted: 21 Eanáir, 2016

Beidh RANGANNA GAEILGE agus GRÚPAÍ COMHRÁITE GAEILGE ar siúl arís an tEarrach seo i 5 shuíomh de chuid na hInstitiúide ITBÁC, eagraithe ag Oifig na Gaeilge le tacaíocht ón Rannóg Oiliúna agus Forbartha Foirne.

Beidh ranganna ar siúl dírithe ar bhaill foirne agus ar mhic léinn agus freastalóidh na ranganna ar raon leathan leibhéal lena n-áirítear glantosaitheoirí agus foghlaimeoirí meánleibhéil. Tá na ranganna saor in aisce do chách.

Ina theannta na ranganna seo, cuirfimid fáilte romhat freastal ar cheann denár ngrúpaí comhráite, ‘Gaeilge & Caife’ le beagán caife a ól agus deis a thabhairt duit roinnt de do chuid Gaeilge a úsáid!  Buailfidh na grúpaí seo le chéile uair sa tseachtain i Sráid Aungier, Gráinseach Ghormáin, Sráid Bolton nó Sráid Chathail Brugha – breathnaigh ar an amchlár nua chun an ceann is oiriúnaí duitse a aimsiú!

Beidh na ranganna ar siúl ar feadh 8 seachtaine ón tseachtain dár tús an 25 Eanáir 2016 agus is féidir clárú anseo.

Anuas ar an méid seo, tá sé i gceist againn cineál ranga éagsúil a thairiscint, ‘An Ghaeilge ag an Obair’, don chéad uair, ranganna a dhíreoidh ar na croí-scileanna a bhfuil gá leo le seirbhís Ghaeilge a thairiscint ar fud na hInstitiúide más ball foirne thú. Leagfar béim ar leithéidí an rólghlactha, ar scileanna teanga praiticiúla, agus ar ról na Gaeilge san áit oibre (.i. na príomhdhualgais a bhaineann le hAcht na dTeangacha Oifigiúla) le linn an chúrsa seo. Sa chás go mbeadh suim agat i gcúrsa mar seo, cuir tic leis an mbosca ‘An Ghaeilge ag an Obair’ ar an bhfoirm chlárúcháin anseo

Le tuilleadh eolais a fháil bí i dteagmháil le Siobhán nó le Gráinne in Oifig na Gaeilge ag:

gaeilge@dit.ie / 01 402 7043 / http://dit.ie/oifignagaeilge