This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Ag Déanamh Machnaimh ar an Éirí Amach ag ITBÁC, Sráid Aungier – Luan na Cásca 2016

Posted: 29 Márta, 2016

Athraíodh Baile Átha Cliath ó bhonn ar Luan na Cásca 2016 mar thoradh ar an imeacht poiblí stairiúil is cultúrtha ba mhó a léiríodh riamh sa tír seo.

D’fhreastail na céadta ó gach cúinne den domhan ar an mbreis is 60 caint agus taispeántas a bhí ar siúl in ITBÁC, Sráid Aungier ar Luan na Cásca, ceann de na suíomhanna lárnacha de chuid an Éirí Amach in 1916, a d’eagraigh ITBÁC agus iad ag comhoibriú le RTÉ ar an tionscnamh céanna, ‘Reflecting the Rising’, nó ‘Ag Déanamh Machnaimh ar an Éirí Amach’. Ghlac líon suntasach daoine páirt in imeachtaí an lae lenár áiríodh cainteoirí ó ITBÁC agus ó institiúidí acadúla eile, iriseoirí agus staraithe poiblí.

Pléadh raon leathan topaicí lenar áiríodh peirspictíochtaí éagsúla ar an Éirí Amach agus tuairiscí uathusan a bhí lonnaithe i ngarastún Mhonarcha Jacob. Ina measc siúd a bhí ann, bhí Tomás Mac Donnchadha, Seán Mac Giolla Bhríde, Micheál Ó hAnnracháin, Peadar Ó Cearnaígh agus Máire Nic Shuibhlaigh.

Mar chuid den chlár, léiríodh taispeántas ceolfhoirneach de ‘Requiem 1916 Marbhna’, arna chumadh ag léachtóir ITBÁC, Odhrán Ó Casaide. Sheas an cheolfhoireann, á stiúradh ag David Doherty, le Cór Aireagail ITBÁC, á stiúradh ag Bernie Sherlock, an t-aonréadaí Sibéal Ní Chasaide agus roinnt mhaith léitheoirí éagsúla lenár áiríodh Seán Ó Sé agus Des Keogh. Bhí an taispeántas ar siúl lasmuigh sa Chlós, áit a raibh na céadta faoi dhraíocht aige. Ba é an tUasal Paul O’Sullivan, Stiúrthóir agus Déan Choláiste an Ghnó a chuir an taispeántas i láthair.

Le linn an ama seo ar Shráid an Easpaig, bhí searmanas fleascleagain sollúnta ar siúl os comhair na cloiche ‘W.R. Jacobs’. Tharla an searmanas i gcomhthráth searmanais eile a bhí ar siúl ar fud na cathrach. D’fheidhmigh an tAire Alan Kelly ar son an Rialtais, agus thug an cainteoir agus an Breitheamh Onórach Peter Charlton, Cathaoir na Cartlainne Náisiúnta, cuntas ar na himeachtaí agus ar na daoine mór le rá a bhí bainteach leis na heachtraí a thit amach céad bliain ó shin i monarcha Jacob agus sa dúiche mórthimpeall. Ba iad baill na bhFórsaí Cosanta a chuir an mheitheal Bhratach le chéile agus a léigh an Forógra. Seinneadh ansin caoineadh píobaire agus an t-amhrán náisiúnta, Amhrán na bhFiann.

Bhí sruth síoraí de bhaill an phobail ag freastal ar an iomaí caint ar ais sa phríomhfhoirgneamh le clár imeachtaí ar siúl ó 11 ar maidin go dtí a 6 a chlog sa tráthnóna.

Dóibhsean nach raibh in ann a bheith i láthair, rinneadh taifeadadh ar roinnt de na cainteanna agus beidh siad ar fáil ar an suíomh gréasáin gan mhoill.

An Dr Michael Mulvey, Stiúrthóir na nGnóthaí Acadúla agus Cathaoirleach Choiste Comórtha 1916 ITBÁC.

 

Harry agus Pearce O’Hanrahan, mic le Micheál Ó hAnnracháin, Garastún Jacob.