This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Cuimhní cinn ón Ghaeltacht?!

Posted: 13 Aibreán, 2016

Déan iarratas ar Scéim Scoláireachta Ghaeltachta DIT do Bhaill Foirne agus do Mhic Léinn na hInstitiúide agus caith seachtain sa Ghaeltacht an samhradh seo ag foghlaim agus ag feabhsú do chuid Gaeilge!

Tá Oifig na Gaeilge ag cur scoláireachtaí ar fáil do mhic léinn agus do bhaill foirne na hInstitiúide chun seachtain a chaitheamh ar chúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht an samhradh seo.

Is féidir le baill foirne lánaimseartha ar mhaith leo seachtain a chaitheamh ar chúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht ag aon leibhéal cur isteach ar an scoláireacht seo. Is fiú €175 an duine an scoláireacht agus tá na laethanta sa Ghaeltacht aitheanta mar laethanta oiliúna ag an Rannóg Acmhainní Daonna ach caithfidh tú cead a fháil ó do bhainisteoir chun freastal ar aon chúrsa. Is féidir freastal ar chúrsaí ar fud na Gaeltachta ó Dhún na nGall go dtí an Cheathrú Rua, Inis Oírr go Ciarraí agus soir go Port Láirge.

Is féidir le mic léinn lánaimseartha ITBÁC iarratas a dhéanamh ar scoláireachtaí chun freastal ar chúrsa seachtaine le hOideas Gael i nGleann Cholm Cille i gContae Dhún na nGall ón 4 Meitheamh - Lúnasa 2016 ar chostas €50. Clúdóidh Scoláireacht Oifig na Gaeilge táillí an chúrsa seachtaine chomh maith le costais lóistín féinfhreastail agus ní bheidh ar mhic léinn ach €50 a íoc chomh maith lena gcostais taistil agus bia.

Tá na cúrsaí ar fáil ó leibhéal Glantosaitheoirí - do dhaoine fásta nach bhfuil tar éis aon staidéar a dhéanamh ar an teanga; ag leibhéil idirmheánacha do mhic léinn atá ag iarraidh cur lena scileanna tuisceana agus labhartha agus ag an ardleibhéal do mhic léinn a bhfuil caighdeán maith Gaeilge acu ar mian leo cur lena gcruinneas scríofa agus labhartha. Beidh ranganna ar siúl i rith an lae agus imeachtaí sóisialta gach tráthnóna, céilithe ina measc!

Tá os cionn 200 mac léinn agus ball foirne de chuid ITBÁC tar éis freastal ar chúrsaí sa Ghaeltacht go dtí seo agus ón aiseolas atá faighte againn, bhain siad fíorthaitneamh is sult as an taithí agus tá siad tar éis dul chun cinn suntasach a thabhairt faoi deara ó thaobh a gcuid Gaeilge de.

Tá gach eolas mar gheall ar na Scoláireachtaí Gaeltachta le fáil anseo agus is féidir clárú do na Scoláireachtaí ar líne.

Glacfar le hiarratais go dtí an 31 Bealtaine 2016 agus tá tuilleadh eolais ar fáil ó Oifig na Gaeilge ag 01 402 7043 / gaeilge@dit.ie / www.dit.ie/gaeilge