This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

RANGANNA, OILIÚINT & GRÚPAÍ COMHRÁ GAEILGE IN ITBÁC, FÓMHAR 2016

Posted: 19 Meán Fómhair, 2016

Cuirfear tús le sraith nua an téarma seo de Ranganna Gaeilge Saor in Aisce do Bhaill Foirne agus do Mhic Léinn ITBÁC agus táimid ag súil go mór le sibh a fheiceáil ag na ranganna go luath!

RANGANNA GAEILGE:

Beidh na ranganna ar fáil ag 5 leibhéal éagsúil ó Ghlantosaitheoirí go dtí Meánrang 2 agus beidh siad ar siúl ag am lóin agus um thráthnóna i 4 champas de chuid na hInstitiúide. Beidh na ranganna faoi stiúir teagascóirí ardoilte agus beidh na ranganna neamhfhoirmiúil agus an bhéim ar scileanna labhartha a fhorbairt. Leanfar na curaclaim atá leagtha amach chun cáilíocht i dTeastas Eorpach na Gaeilge* a bhaint amach.

Tosóidh na ranganna ón Luan 3 Deireadh Fómhair ar feadh 8 seachtaine le briseadh le linn an tseachtain staidéir. Bígí linn! Cláraigh anseo

Is córas scrúdaithe é Teastas Eorpach na Gaeilge (www.teg.ie) d’fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge. Tá baint aige leis an Fráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha agus tá 6 leibhéal éagsúla ar fáil ó Bhonnleibhéal (A1) go dtí Ardleibhéal 2 (C2)agus bíonn scrúduithe ar siúl in ionaid éagsúla ar fud na tíre le linn na bliana.

OILIÚINT SA GHAEILGE:

Cuirfear tús leis an gcúrsa oiliúna ‘An Ghaeilge ag an Obair 1’ ar Déardaoin 13 Deireadh Fómhair ar feadh 6 seachtaine in ITBÁC, Sráid Chathail Brugha ón 9-10r.n. Tá an cúrsa 6 seachtaine seo dírithe ar bhaill foirne ar mhian leo Seirbhís trí Ghaeilge a sholáthar trasna na hInstitiúide.

Is í príomhaidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ná cinntiú go gcuirtear feabhas ar sholáthar agus ar chaighdeán seirbhísí poiblí trí Ghaeilge. Díríonn an cúrsa seo ar scileanna teanga praiticiúla a fhorbairt tré rólghlacadh mar shampla; pléitear ról na Gaeilge san áit oibre agus dírítear ar phríomhdhualgais Acht na dTeangacha Oifigiúla agus is féidir Clárú anseo

‘CAIFE AGUS GAEILGE’ – GRÚPAÍ COMHRÁITE GAEILGE

Tiocfaidh grúpaí éagsúla le chéile chun comhrá a dhéanamh i nGaeilge maidin in aghaidh na seachtaine in ITBÁC Shráid Aungier, Sráid Bolton, Sráid Chathail Brugha agus i nGráinseach Ghormáin idir Dé Máirt agus Déardaoin ag tosú ón 4 Deireadh Fómhair ag 10.50/11r.n. Tiocfaidh na grúpaí le chéile thar cupán caife, bíonn siad neamhfhoirmiúil agus deis iontach chun do chuid Gaeilge a chleachtadh agus a fheabhsú! Buail fút, suí isteach agus táimid ag súil le thú a fheiceáil! Fáilte mhór roimh chách! 

CLÁR AMA do na Ranganna, don Oiliúint agus do ‘Caife & Gaeilge’ le fáil anseo

CLÁRÚ le haghaidh Ranga, don Oiliúint agus do ‘Caife & Gaeilge’, líon amach an fhoirm chlárúcháin a bhaineann leatsa:

·         FOIREANN

·         MAC LÉINN 

TUILLEADH EOLAIS: Siobhán / Gráinne in Oifig na Gaeilge, ITBÁC, Áras Ráth an Dúin, Gráinseach Ghormáin, 01 4027043 / gaeilge@dit.ie / www.dit.ie/gaeilge