This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Innealtóirí ag scaipeadh áthais – le róbait agus pasta

Posted: 5 Deireadh Fómhair, 2016

Tugadh cuireadh do ghrúpa mic léinn agus baill foirne innealtóireachta de chuid ITBÁC le páirt a ghlacadh i Probe, oíche thaighdeora Bhaile Átha Cliath 2016 eagraithe ag Gailearaí na hEolaíochta agus a reáchtáladh sa chearnóg tosaigh i gColáiste na Tríonóide an tseachtain seo caite.

Is é an sprioc a bhí acu ná dúshlán innealtóireachta a sholáthar a chinnteodh go nglacfadh cuairteoirí páirt ann ar bhealach spraíúil agus iad ag foghlaim ag an am céanna, agus d’éirigh go han-mhaith leis! Mar chuid den dúshlán a roghnaigh siad, b’éigean dóibh róbait agus droichid phasta a thógáil agus léirigh páistí, déagóirí agus tuismitheoirí a thug cuairt ar a mboth an-chuid suime sa mhéid a bhí ar siúl acu! Bhain mic léinn ITBÁC an-chuid taitnimh chomh maith as a bheith in ann tacaíocht a thabhairt do dhaoine eile leis an bhfoghlaim, agus d’fhoghlaim siad féin an-chuid ón eispéireas leis! Níor chuir an bháisteach mhillteanach fiú isteach orthu a bhí ag titim sa Chearnóg Tosaigh!