This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Seoladh na hirise TAIRSEACH 2017 / Launch of TAIRSEACH 2017 magazine

Posted: 20 March, 2017

Tá cóip den iris le fáil anseo / a copy of the magazine is available here:  TAIRSEACH 2017 PDF

Comhghairdeas le mic léinn na ceathrú bliana, Iriseoireacht agus Gaeilge, Scoil na Meán, ITBÁC as an iris bhliantúil, TAIRSEACH a fhoilsiú an tseachtain seo.

Tá bailiúchán breá de scéalta agus ailt thar a bheith suimiúil a bhaineann le cúrsaí polaitíochta go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, le saol na mac léinn, leis an Ghaeilge, le ceol, spórt, bia, féilte agus neart eile le fáil in iris na bliana seo.

Bhronn Gráinne Ní Bhreithiún ó Oifig na Gaeilge, ITBÁC gradam ar leith ar April Nic Eochaidh agus ar Erin Ní Loinsigh mar aitheantas as Tairseach 2017 a dhearadh agus a thabhairt chun críche go gairmiúil, ina ról mar Chomhbhainisteoirí Deartha na hirise.

Comhghairdeas le na mic léinn agus baill foirne go léir bainteach le hiris na bliana seo.

 

Congratulations to the Fourth Year Journalism & Irish students from the School of Media, DIT on the launch of the annual Irish language magazine TAIRSEACH this week.

There are many interesting articles in this year’s edition of TAIRSEACH including national and international political analysis, stories dealing with student life, the Irish language, sport, music, food, festivals and much more.

The magazine is very well produced and Gráinne Ní Bhreithiún from Oifig na Gaeilge, DIT presented a special award to Erin Ní Loinsigh and April Nic Eochaidh in recognition of their role as Joint Design Managers of the magazine and congratulations to all the students and staff involved in this year’s fine publication.

Na mic léinn a bhí páirteach i bhfoilsiú na hirise ón gceathrú bliain, Iriseoireacht agus Gaeilge / The students from Fourth Year Journalism & Irish who published TAIRSEACH 2017:

 

Ó chlé / from left: Yasmin Leonard, Erin Ní Loinsigh, an Dr Siobhán Ní Laoire, Scoil na dTeangacha, an Dlí agus na nEolaíochtaí Sóisialta, Gráinne Ní Bhreithiún, Oifig na Gaeilge, Ciara Pollock, April Nic Eochaidh, Adam Byrne agus Kevin Hughes (a bhí as láthair) ag seoladh na hirise TAIRSEACH in ITBÁC Sráid Aungier.

Ó chlé / from left: Gráinne Ní Bhreithiún, Oifig na Gaeilge ag bronnadh Gradam Oifig na Gaeilge ar Erin Ní Loinsigh agus April Nic Eochaidh ag seoladh na hirise TAIRSEACH in ITBÁC Sráid Aungier.