Coiste Acht na dTeangacha Oifigiúla, ITBÁC 

De réir fhorálacha Scéim Teanga, Acht na dTeangacha Oifigiúla ITBÁC, bunaíodh Coiste Acht na dTeangacha Oifigiúla ITBÁC in 2012.

Tagann baill an choiste le chéile ar a laghad dhá uair in aghaidh na bliana chun monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm gealltanais Scéim Teanga, Dualgais Dhíreacha agus Rialacháin Acht na dTeangacha Oifigiúla in ITBÁC. 

Bíonn cruinniú monatóireachta ag an gCoiste le hOifig an Choimisinéara Teanga gach bliain chun cur i bhfeidhm gealltanais Scéim Teanga, Dualgais Dhíreacha agus Rialacháin Acht na dTeangacha Oifigiúla in ITBÁC a phlé. 

 

Téarmaí Tagartha, Coiste Acht na dTeangacha Oifigiúla, ITBÁC.

 • Scéim 3 bliana Acht na dTeangacha Oifigiúla, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath a thógáil i gcúram agus comhordú a dhéanamh ar an gcur chuige maidir le cur i bhfeidhm na Scéime. 

 • Monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm Scéim Acht na dTeangacha Oifigiúla chomh maith le Rialacháin agus Dualgais Dhíreacha an Achta san Institiúid.

 • Cruinniú le chéile agus athbhreithniú a dhéanamh ar a laghad gach sé mí ar an dul chun cinn atá a dhéanamh maidir le cur i bhfeidhm Scéim Acht na dTeangacha Oifigiúla na hInstitiúide agus Rialacháin agus Dualgais Dhíreacha Acht na dTeangacha Oifigiúla.

 • Comhairle a thabhairt, mas gá, do Rannóga agus Scoileanna páirteach i Scéim Acht na dTeangacha Oifigiúla na hInstitiúide ar mhodhanna chun an scéim chomh maith le Rialacháin agus Dualgais Dhíreacha an Achta a chur i bhfeidhm. 

 • Treoir a thabhairt d’Oifig na Gaeilge agus rannóga eile de chuid na hInstitiúide a bheas ag tabhairt tacaíocht do na Scoileanna agus Rannóga go léir páirteach i Scéimeanna Teanga Acht na dTeangacha Oifigiúla ITBÁC.

 • Tuairisciú d’Oifig an Choimisinéara Teanga ar dhul chun cinn Scéimanna Teanga, Rialacháin agus Dualgais Dhíreacha Acht na dTeangacha Oifigiúla in ITBÁC. 

 • Moladh a thabhairt maidir le forbairt soláthar seirbhísí dhátheangacha i níos mó rannóga agus scoileanna trasna na hInstitiúide don chéad Scéim Teanga eile.

 

Coiste Acht na dTeangacha Oifigiúla ITBÁC / DIT Official Languages Act Scheme 

Under the terms of DIT's Official Languges Act Scheme, an Official Languages Act Committee for DIT has been formed.

The commmittee meets at least twice a year to monitor the implementation of Official Languages Act Scheme commitments and Regulations & Direct Duties of the Official Languages Act in DIT.

Monitoring meetings are held yearly with an Coimisinéir Teanga/The Language Commissioner who oversees the implementation of Official Languages Act  Schemes, Regulations & Direct Duties in public bodies. 

 

Terms of Reference for DIT’s Official Languages Act Committee.

 • Adopt DIT’s Official Languages Act 3 year scheme and co-ordinate the approach to the implementation of the scheme.

 • Evaluate and review the implementation of DIT’s Official Languages Act Scheme and Regulations and Direct Duties of the Official Languages Act.

 • Meet and review progress at least every six months on the implementation of DIT’s Official Languages Act Scheme; Official Languages Act Regulations and Direct Duties.

 • Advise departments and schools on measures to implement the Official Languages Act Scheme, Direct Duties and Regulations if necessary.

 • Provide guidance to Oifig na Gaeilge and other DIT departments providing support to all schools and departments participating in DIT’s Language Scheme. 

 • Report to DIT’s Governing Body and to Oifig an Choimisinéara Teanga on the progress of the scheme and implementation of Official Languages Act Direct Duties and Regulations. 

 • Recommend the development of bilingual service provision across further departments and schools in DIT for the next Official Languages Act Scheme.

 

Back to Top