‌Teastas Eorpach na Gaeilge

Bain cáilíocht amach sa Ghaeilge

Is córas scrúdaithe é Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) d’fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge. Tá baint aige leis an Fráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha (Comhairle na hEorpa, 2001).

Scrúdaítear ceithre scil faoi leith: Labhairt, Cluastuiscint, Léamhthuiscint agus Scríbhneoireacht. 

6 leibhéal éagsúla ar fáil ó Bhonnleibhéal (A1) go dtí Ardleibhéal 2 (C2) agus bíonn scrúduithe ar siúl in ionaid éagsúla ar fud na tíre le linn na bliana.

Tá na scrúduithe ar fáil faoi láthair ag cúig leibhéal ó Bhonnleibhéal 1 (A1) go hArdleibhéal 1 (C1). Beidh scrúdú ar fáil ag Ardleibhéal 2 (C2) amach anseo.

Tá gach eolas mar gheall ar TEG le fáil ag www.teg.ie

TEG -  Íomhá

dátaí, ionaid agus spriocdhátaí do Scrúduithe TEG le fáil anseo

Má theastaíonn uait cáilíocht a bhaint amach sa Ghaeilge agus tabhairt faoi scrúdú TEG, caithfidh tú clárú agus táillí a íoc le Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad anseo 

Íocfaidh Oifig na Gaeilge an t-airgead ar ais le gach Ball Foirne agus Mac Léinn a chláraíonn agus a íocann as Scrúduithe TEG le hOllscoil Mhá Nuad. 

Chun aisíocaíocht a fháil, seol ríomhphost chuig Oifig na Gaeilge ag gaeilge@dit.ie le cruthúnas ar íocaíocht agus gheobhaidh tú do chuid airgid ar ais tríd an gcóras CORE Expenses. 

Ag brath ar éilimh, eagraíonn Oifig na Gaeilge sainchúrsaí ó Mhárta - Bealtaine ag leibhéil éagsúla chun cabhrú le mic léinn agus baill foirne ullmhú do scrúduithe TEG. 

TEG: Scrúduithe d'fhoghlaimeoirí fásta Gaeilge. 
Tá leibhéal anseo a oireann duit!

Back to Top